Trädgårdsskötsel 

Vi hjälper bland annat bostadsrättsföreningar, samfälligheter, kommuner och privata villaägare med professionell, individ- och behovsanpassad trädgårdsskötsel året runt. Genom att sköta om era grönytor och planteringar kontinuerligt blir resultatet både bättre och livslängden förlängs.
Vi kan hjälpa till med allt från att sköta bevattning, klippa gräsmattor och häckar till att bekämpa ogräs. Vi blåser löv på hösten, planterar på våren och under vintern kan vi sköta snöröjningen.