Stubbfräsning

Har du en besvärlig stubbe på tomten? Vi hjälper dig att fräsa bort den snabbt, smidigt och med minimal påverkan på din gräsmatta. I normala fall fräser vi cirka 15 centimeter under marknivå, vi kan även fräsa djupare om du till exempel ska plantera ett nytt träd på ytan. Fliset som blir kvar kan du använda till markförbättring eller lägga på komposten.
Vill du ha hjälp att återställa marken efteråt löser vi även gärna det.

RUT-avdraget gäller för trädgårdsskötsel, där stubbfräsning ingår.
Läs mer om hur mycket du får dra av på Skatteverkets hemsida.