Snöröjning & Vägunderhåll 

Med vår maskinpark kan vi erbjuda snöröjning till kommuner, samfälligheter och fastighetsägare. Vi är alltid redo och kommer snabbt ut när det behövs för att hålla viktiga ytor fria från snö. Vi kan även hjälpa till med halkbekämpning och bortforsling av snömassor.
När snön sedan smälter kan vi hjälpa er att sopa bort gruset.