Grönyteskötsel 

Att sköta om sina grönytor är viktigt för att de ska leva och hålla sig vackra över tid. Behöver ni hjälp med skötsel kan våra professionella medarbetare ta hand om allt från gräsmattan på den privata villatomten till kommunens eller samfällighetsföreningens grönområden. Vi kan även klippa häckar, röja i slänter, trimma vid husknutar och rensa ogräs. 
Antingen bokar du oss för enstaka uppdrag eller kontinuerlig skötsel. Vi har gedigen kunskap om när och hur mycket som behöver klippas och utformar alltid insatsen efter dina önskemål. Du kan vara trygg med att du får vackra grönområden med lång livslängd.